Historik

Historiken på Jarnaslakt.se

Slakteriets äldsta del härstammar redan från 1963, men 1991 gjordes en tillbyggnad och senast 2004 renoverades fastigheten. Den senaste renoveringen innebar bland annat att uppvärmningen kom att ske med pellets.

jarnaslakt-u1534